Dzierżawa łączy
Świadczymy usługę dzierżawy transmisji i włókien światłowodowych w naszej sieci na terenie Krakowa i Tarnowa. Dzięki możliwości wykorzystania zasobów niedostępnych dla innych podmiotów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oferujemy łącza w relacjach, dla których budowa w technologiach tradycyjnych jest nieopłacalna, bądź technicznie niemożliwa. Wykorzystując istniejącą kanalizację skracamy proces projektowania i budowy nowych relacji światłowodowych, dzięki czemu w krótkim czasie oferujemy naszym Klientom nowe połączenia. Wykorzystanie naszej sieci (w kanalizacji MPWiK) jest szczególnie korzystne dla inwestycji w których zachodzi konieczność wybudowania dwóch niezależnych torów transmisji pomiędzy tymi samymi obiektami.

Serwis i utrzymanie sieci
Świadczymy usługi serwisu i utrzymania sieci światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej i sanitarnej, zarówno na wybudowanych przez nas relacjach, jak i dla sieci naszych Klientów. Zapewniamy nieprzekraczalne czasy reakcji na zgłoszenie awaryjne, diagnozy i usunięcia awarii. Jesteśmy jedną z dwóch firm w kraju, które serwisują linie światłowodowe zainstalowane w kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wszelkie szczegółowe warunki serwisu zapisujemy w indywidualnie negocjowanych umowach typu SLA.

Budowa sieci światłowodowych
W ramach naszej działalności nie tylko eksploatujemy i rozwijamy naszą sieć, ale również budujemy odcinki sieci światłowodowych dla naszych Klientów, w różnych rodzajach kanalizacji. Współpraca ze spółką Technitel Polska S.A., która ma wiele lat doświadczenia w budowie infrastruktury telekomunikacyjnej, zapewnia nam zaplecze techniczne i doświadczenie niezbędne do szybkiej i profesjonalnej budowy.

Współwłasność sieci światłowodowych
W celu ograniczenia kosztów inwestycji w sieci światłowodowe oferujemy naszym Klientom współpracę na bazie regulacji obowiązującej od 2011 roku „mega ustawy telekomunikacyjnej”. Nasz model współpracy zakłada wspólną budowę odcinków sieci i proporcjonalny podział włókien w wybudowanych kablach, kosztów budowy, utrzymania sieci i dzierżawy kanalizacji. Instalujemy kable światłowodowe w kanalizacji sanitarnej, oferując znacznie niższe koszty budowy i serwisu w przeliczeniu na jedno włókno, niż w tradycyjnym modelu budowy sieci.